Privatlivspolitik

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Vilvig
Enghavevej 72,
1674 København V
CVR.nr. 37 65 20 32
josefine@vilvig.dk.

Hvad bruges dine oplysninger til?
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
 • I visse tilfælde kan behandlingen være nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Vilvig. Dette er eksempelvis tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen kan også nødvendig for, at Vilvig eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan i denne forbindelse udgøre;
 • Løbende forbedring af produkter, services og købsoplevelser.
 • Behandling af informationer om dig og dine køb i forbindelse med håndteringen af kundeservice relaterede henvendelser.
 • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider.
  I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på www.vilvig.dk såsom e-mail adresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde hvor du er direkte identificerbar.
 • Identificering af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Vi deler oplysninger om dig med:

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. Facebook og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme.
 3. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 4. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA?
Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.
Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

Vi kan overføre dine personoplysninger til behandling uden for EU/EEA på baggrund af:

 • Overførslen kan finde sted på baggrund af standard bestemmelser vedtaget af Europa Kommission.
 • Overførslen kan finde sted på baggrund databehandlerens bindende virksomhedsregler.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Transaktionsoplysninger gemmes forsat i 5 år fra transaktionsdagen som følge af Bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du?
Som kunde hos Vilvig har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger.
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Vilvig slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen).
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige.
 • Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet.
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Vilvig behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link https://www.datatilsynet.dk/.

Kontakt Vilvig Design her.